ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

Podpisanie umowy

We wtorek 24 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, w obecności Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego podpisano umowę pomiędzy Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a spółkami "Colas Polska" i "Most Sp. z o.o." na budowę obwodnicy Wronek. Podpisy złożyli Paweł Katarzyński Dyrektor WZDW oraz Maciej Hewusz Dyrektor Regionu Colas Polska.

W ramach inwestycji realizowanej w systemie „buduj” przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, powstanie obwodnica o długości 5,2 km. Jej początek jest zlokalizowany przy ulicy Szamotulskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w Nowej Wsi (Gmina Wronki), a koniec - na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 przed miejscowością Smolnica.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wronek jest wyprowadzenie ruchu zwłaszcza tranzytowego ze zwartej zabudowy miasta i likwidacja tzw. „wąskiego gardła” w układzie komunikacyjnym województwa.

Zakres robót obejmuje budowę:

  • wiaduktu kolejowego nad linią PKP
  • wiaduktu nad drogą prowadzącą do miejscowości Stróżki
  • trójprzęsłowego mostu nad Wartą
  • trzech rond
  • przepustów drogowych
  • dróg dojazdowych do terenów przyległych
  • chodników i ciągów pieszo-rowerowych w obrębie skrzyżowań

Wartość kontraktu to ponad 81 mln złotych. Dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wynosi blisko 66 mln złotych. Wykonawcy inwestycji od daty podpisania umowy mają 777 dni na zakończenie robót i 820 dni na całkowity odbiór inwestycji.

Budowa obwodnicy WronekBudowa obwodnicy Wronek

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?