ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

inne

Statuetka TopBuilder 2020

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wystartował w konkursie "TopBuilder 2020", jednym z najbardziej prestiżowych na polskim rynku budowlanym. Kapituła wskazała 60 rekomendacji podmiotów: inwestycji, usług i produktów, a wyniki konkursu odzwierciedlają dynamikę rozwoju i trendy budownictwa w Polsce.

WZDW zaprezentował oddaną w grudniu ubiegłego roku zrealizowaną inwestycję w Obornikach – zmiana przebiegu DW 178. Docenione zostało wykorzystanie przestrzeni kolejowej na infrastrukturę drogową. Statuetkę przyznano w kategorii „inwestycje publiczne”.

Certyfikat TopBuilder 2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?