ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

komunikaty

ilustracja - rowerzystka

Dobra wiadomość dla samorządów i rowerzystów – będziemy kontynuować Program "Budowa Ścieżek Rowerowych".

Rozpoczynamy nabór wniosków. To szansa na powstanie bezpiecznych ścieżek rowerowych, za których budowę lokalny samorząd zapłaci tylko połowę wartości.

Aby zadanie zostało przyjęte do realizacji w ramach programu, muszą być spełnione warunki - między innymi:

  • deklaracja JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego) o udziale finansowym wynoszącym 50 procent wartości robót budowlanych.
  • nabycie gruntów niezbędnych do realizacji zadania leży po stronie JST bądź w przypadku konieczności uzyskania decyzji ZRID, zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty.
  • zobowiązanie przejęcia przez JST utrzymania obiektu.

Termin przyjmowania wniosków: do 31 stycznia 2024 roku.

Szczegółowe zasady programu i wzór wniosku znajdują się w zakładce Scieżki rowerowe.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?