ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Zakończyliśmy unijną inwestycję w powiecie ostrzeszowskim na terenie gminy Ostrzeszów.

Realizacja zadania w latach 2021-2023, podzielonego na dwa etapy z wykorzystaniem unijnej dotacji, znacząco wpłynęła na bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podsumował inwestycję we wtorek 29 sierpnia podczas spotkania w Szklarce Myślniewskiej w którym uczestniczyli również m.in. Lech Janicki starosta ostrzeszowski, Patryk Jędrowiak burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów, Andrzej Grzyb poseł, Marzena Wodzińska radna sejmiku województwa wielkopolskiego, Paweł Katarzyński Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz przedstawiciele wykonawców.

Zakres robót objął:

  • przebudowę i wzmocnienie nawierzchni na długości blisko 10 kilometrów
  • korektę istniejących skrzyżowań
  • budowę dróg rowerowych i pieszo-rowerowych
  • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • budowę zjazdów do posesji
  • budowę poboczy, rowów, skarp
  • budowę kanalizacji deszczowej.

  Cieszymy się, że zadanie zostało pomyślnie zrealizowane i co warto podkreślić - ze znacznym finansowym udziałem Unii Europejskiej. Oczywiście drogowych potrzeb jest wiele, ale przymierzamy się do kolejnych zadań na terenie powiatu ostrzeszowskiego, trzeba jednak pamiętać, że przygotowanie inwestycji od pomysłu do realizacji wymaga czasu i cierpliwości. Gratuluję wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt bo praca została wykonana bardzo dobrze – mówił Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Rozbudowa od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11: długość 6,7 km, wartość ponad 25 mln złotych, dofinansowanie Unii Europejskiej 19 mln złotych, wykonawca Colas Polska.

Rozbudowa od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej, etap I: długość 2,8 km, wartość 13 mln złotych, dofinansowanie Unii Europejskiej 8 mln, wykonawca Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz.

Łączna wartość inwestycji: ponad 38 mln złotych

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 27 mln złotych

Finał rozbudowy DW 444 Finał rozbudowy DW 444 Finał rozbudowy DW 444 Finał rozbudowy DW 444
Finał rozbudowy DW 444 Finał rozbudowy DW 444 Finał rozbudowy DW 444 Finał rozbudowy DW 444
Finał rozbudowy DW 444 Finał rozbudowy DW 444

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?