ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Zamiast oficjalnego otwarcia, rodzinna impreza biegowa, bo to właśnie biegiem dla małych i dużych 17 czerwca zaprezentowaliśmy naszą inwestycję.

Inwestycja zrealizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego za 28 mln zł przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i rozwoju komunikacyjnego. – Nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 260 o długości 2,2 km znacznie wpłynie na ograniczenie ruchu w zabytkowym centrum Gniezna. Realizując inwestycję skorzystaliśmy z dofinansowania z Unii Europejskiej w wysokości 19 mln zł i środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5,1 mln zł. Ale podkreślić należy, że 3,9 mln zł przekazało Miasto Gniezno. Władzom miasta dziękuję nie tylko za współfinansowanie „małej obwodnicy”, ale również za znakomitą współpracę w całym okresie jej realizacji – mówił Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

W ramach zrealizowanej inwestycji powstały między innymi dwa ronda, dwa czterowlotowe skrzyżowania, przejścia dla pieszych z oświetleniem drogowym, zatoki autobusowe, chodniki i ciągi rowerowe oraz kanalizacja deszczowa.

Warto dodać, że budowa „małej obwodnicy” nie jest jedyną bieżącą inwestycją drogową Samorządu Województwa w Gnieźnie. Trwa bowiem drugi etap remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 260 – ulica Witkowska. Koszt prac, które zakończą się w lipcu to ponad 2,5 mln złotych.

Święto drogowo-sportowe w Gnieźnie Święto drogowo-sportowe w Gnieźnie Święto drogowo-sportowe w Gnieźnie
Święto drogowo-sportowe w Gnieźnie Święto drogowo-sportowe w Gnieźnie Święto drogowo-sportowe w Gnieźnie
Święto drogowo-sportowe w Gnieźnie Święto drogowo-sportowe w Gnieźnie Święto drogowo-sportowe w Gnieźnie
Święto drogowo-sportowe w Gnieźnie Święto drogowo-sportowe w Gnieźnie Święto drogowo-sportowe w Gnieźnie
Święto drogowo-sportowe w Gnieźnie Święto drogowo-sportowe w Gnieźnie Święto drogowo-sportowe w Gnieźnie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?