ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

DW 260 w Gnieźnie

Inwestycja zrealizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i rozwoju komunikacyjnego regionu oraz korzystanie wpłynie na ruch turystyczny i gospodarczy.

Zakres robót objął:

 • budowę dwóch rond
 • budowę dwóch czterowlotowych skrzyżowań
 • budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem drogowym
 • budowę zatok autobusowych, chodników i ciągów rowerowych
 • budowę kanalizacji deszczowej
 • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym znaków aktywnych na wyspach wzniesionych
 • budowę przepustów, przebudowę istniejących zjazdów

Koszt zadania wyniósł 28 mln złotych.

 • Unijne dofinansowanie: 17 mln złotych
 • Samorząd Województwa Wielkopolskiego: 5,1 mln złotych
 • Miasto Gniezno: 3,9 mln złotych
 • Udział budżetu państwa: 2 mln złotych

Wykonawca: Colas Polska

DW 260 w Gnieźnie DW 260 w Gnieźnie DW 260 w Gnieźnie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?