ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Bieżąca konserwacja na DW nr 133

Zakończono prace na drodze wojewódzkiej nr 133. W ramach bieżącej konserwacji, która objęła ponad 5,5 kilometrowy odcinek Borzysko-Młyn w Gminie Drawsko, przechodząc na teren Powiatu Szamotulskiego, została wykonana nawierzchnia z kruszywa naturalnego, ułożono geowłókninę wzmacniającą w miejscach o niekorzystnych warunkach gruntowych. Wartość prac to ponad 1,2 mln złotych.

Bieżąca konserwacja objęła ponad 5,5-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej Bieżąca konserwacja objęła ponad 5,5-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej Bieżąca konserwacja objęła ponad 5,5-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?