ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

droga wojewódzka nr 310 w Śremie

Remont alei Solidarności w Śremie był realizowany na dwujezdniowym odcinku, na łącznej długości blisko 950 metrów. Wymieniono krawężniki ze ściekami przykrawężnikowymi oraz krawężniki zlokalizowane przy wyspach rozdzielających. Wykonano również wymianę nawierzchni zatok autobusowych, wysp rozdzielających oraz chodników. Odnowiono oznakowanie. Całkowity koszt wszystkich prac wyniósł ponad 2,4 mln złotych.

Droga wojewódzka nr 310 w Śremie Droga wojewódzka nr 310 w Śremie Droga wojewódzka nr 310 w Śremie
Droga wojewódzka nr 310 w Śremie Droga wojewódzka nr 310 w Śremie Droga wojewódzka nr 310 w Śremie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?