ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Nowa nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 194

Remont objął odcinek Biskupice-Promno Stacja wraz ze skrzyżowaniem w Pobiedziskach-Letnisko o długości 2,5 km. Wykonano pobocze i odnowiono malowanie. Wykonawcą wszystkich prac była firma Kowalski Budownictwo sp. z o.o ze Żnina. Koszt inwestycji wyniósł blisko 3,8 mln.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?