ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

komunikaty

Mapa

Z uwagi na zły stan konstrukcji wiaduktu nad bocznicą kolejową przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 490, na obiekcie dopuszczony będzie tylko ruch pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, z jednoczesnym dopuszczeniem pojazdów komunikacji zbiorowej. Dodatkowo zostanie ograniczona dozwolona prędkość pojazdów do 40 km/h.

Zmiana organizacji ruchu będzie wprowadzona od wtorku 17 grudnia. W załączeniu publikujemy schemat objazdu dla pojazdów o masie całkowitej większej niż 3,5 t. Prosimy kierowców o zapoznanie się z nową organizacją, stosowanie się do znaków i bezpieczną jazdę.

schemat objazdu

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?