ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

DW 190 w Wągrowcu

Prace objęły odcinek od Ronda Gnieźnieńskiego do zjazdu do grobowca rotmistrza Franciszka Łakińskiego. Nową nawierzchnię ułożono na długości ponad 800 metrów. Wykonano także pobocze z tłucznia kamiennego i odnowiono malowanie. Wykonawcą robót była firma Kowalski Budownictwo ze Żnina. Koszt zadania to ponad 730 tysięcy złotych.

Nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 190 po remoncie Nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 190 po remoncie Nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 190 po remoncie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?