ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Obwodnica Gostynia w budowie

Rozmach prowadzonych wieloetapowych robót jest imponujący. Zdecydowanie mamy się czym pochwalić!

Zaawansowanie inwestycji to około 65 procent.

Obwodnica Gostynia w budowie Obwodnica Gostynia w budowie Obwodnica Gostynia w budowie Obwodnica Gostynia w budowie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?