ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

decyzje i umowy

podpisanie listu intencyjnego

Podpisanie listu intencyjnego dla budowy obwodnicy Czempinia to kolejny - ważny krok w procesie przygotowania inwestycji do realizacji.

Ten długofalowy proces planowania, będzie miał szansę na realne odzwierciedlenie w budowie kolejnej, nowej drogi w regionie.

podpisanie listu intencyjnego

17 października, w Urzędzie Gminy w Czempiniu Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wspólnie z Konradem Malickim Burmistrzem Czempinia podpisali dokument, który przybliża nas do celu. Zlecona koncepcja budowy czempińskiej obwodnicy ma uwzględnić ważne czynniki techniczno - ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Ma być optymalnym rozwiązaniem, które zawrze istniejący i planowany sposób zagospodarowania przyległego terenu.

Obwodnica Czempinia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?