ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

komunikaty

Marek Kmiecik

Nie żyje Marek Kmiecik Dyrektor WZDW w latach 2003 – 2015.

  • Marek Kmiecik przez ponad 47 lat pracy zawodowej wiele zdążył dokonać, zrealizował ważne dla regionu inwestycje. Miał wizję i z pomocą swojego zespołu potrafił ją konsekwentnie realizować. Absolwent Politechniki Poznańskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1968 roku. Pracował także w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim m.in. na stanowiskach Dyrektora Wydziału Komunikacji i Infrastruktury oraz Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego.
  • Dzięki jego inicjatywie w ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przez wiele lat brał czynny udział w programie aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych „Lepsza Droga”. Był także egzaminatorem WORD w Poznaniu.
  • Zawsze uśmiechnięty, pogodny, potrafił słuchać, wiedział, że dobra koleżeńska współpraca przynosi w pracy same dobre efekty. Wiele mogliśmy się od niego nauczyć, korzystać z jego wiedzy i zawodowego doświadczenia.
  • Był świetnym fachowcem, nauczycielem i po prostu dobrym człowiekiem. Śmierć Marka Kmiecika to dla nas wielka strata.

Był świetnym fachowcem, nauczycielem i po prostu dobrym człowiekiem. Śmierć Marka Kmiecika to dla nas wielka strata.

Marek Kmiecik

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?