ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Otwarcie obwodnicy Wronek

6 lipca do ruchu oddano nową trasę.

W ramach inwestycji realizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, powstała obwodnica o długości 5,2 km. Jej początek jest zlokalizowany przy ulicy Szamotulskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w Nowej Wsi, a koniec - na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 przed miejscowością Smolnica. Nowa obwodnica zdecydowanie pozytywnie wpłynie na komunikację w mieście. Obsługa transportowa dużych zakładów przemysłowych zostanie wyprowadzona z centrum, gdyż cały tranzyt przeniesie się na nową trasę. Budowa zdecydowanie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i dostępności regionu.

– Oddanie do użytku obwodnicy Wronek, wybudowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, zlikwiduje „wąskie gardło” w układzie komunikacyjnym województwa. Poprawi się także poziom bezpieczeństwa i komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców – podkreśla Marszałek Marek Woźniak. 

Z kolei Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego mówi o ważności tej inwestycji, głównie z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców. – Od pomysłu do samej realizacji minęło ponad dziesięć lat. Zadanie wykonano bardzo sprawnie. Dzisiaj możemy się tylko cieszyć i korzystać z nowej trasy.

Zakres prac

Zakres robót objął budowę:

 • wiaduktu kolejowego nad linią PKP
 • wiaduktu nad drogą prowadzącą do miejscowości Stróżki
 • trójprzęsłowego mostu nad Wartą
 • trzech rond
 • przepustów drogowych
 • dróg dojazdowych do terenów przyległych
Wartość zadania:
81 mln złotych
Dofinansowanie UE:
65 mln złotych
Termin ostatecznego odbioru inwestycji:
czerwiec 2022 rok
Wykonawca:
Konsorcjum firm Colas Polska/Most Sopot
Czas realizacji:
777 dni od dnia podpisania umowy do zakończenia robót

Ciekawostki

 • W ramach budowy mostu, z uwagi na zróżnicowane warunki gruntowe do posadowienia przeprawy (brak podpór w nurcie rzeki) wykorzystano 262 pale prefabrykowane wbijane o długości do 14 m. Możemy to porównać do 111 wieżowców – 11 piętrowych.
 • Obiekt zaprojektowano w klasie obciążenia A – 50 ton.
 • Długość mostu to 252,2 metry, a szerokość 15 metrów.
 • W skład przeprawy weszły dwa przyczółki, dwie podpory pośrednie, trzy przęsła – 2 × 60 m skrajne, 1 × 100 m środkowe.
 • Do budowy mostu wykorzystano 655 ton zbrojenia, 95 ton stali sprężającej, 542,7 m3 betonu, 487,6 metrów prefabrykatów polimerobetonowych oraz po 1878 m2 warstw wiążącej i ścieralnej o grubości po 4 cm asfaltu.
Otwarcie obwodnicy Wronek Otwarcie obwodnicy Wronek Otwarcie obwodnicy Wronek Otwarcie obwodnicy Wronek
Otwarcie obwodnicy Wronek Otwarcie obwodnicy Wronek Otwarcie obwodnicy Wronek Otwarcie obwodnicy Wronek
Otwarcie obwodnicy Wronek Otwarcie obwodnicy Wronek Otwarcie obwodnicy Wronek Otwarcie obwodnicy Wronek

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?