ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

zakończenie prac

Spotkanie podsumowujące

7 czerwca w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej podsumowano inwestycję zrealizowaną na terenie dwóch powiatów: średzkiego i wrzesińskiego.

Spotkanie podsumowujące odbyło się z udziałem Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Goli Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pawła Katarzyńskiego Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Ernesta Iwańczuka Starosty Średzkiego, Piotra Mielocha Burmistrza Środy Wielkopolskiej, Krzysztofa Pautera Wójta Dominowa oraz innych zaproszonych gości.

Rozbudowa objęła odcinek o długości blisko 10 kilometrów. Początek inwestycji to granica miejscowości Ruszkowo w Gminie Środa Wielkopolska, a koniec-przed skrzyżowaniem z drogą powiatową, prowadzącą do miejscowości Bardo w rejonie Grzymysławic w Gminie Września. Nowa droga po rozbudowie zdecydowanie poprawiła komfort jazdy jak i bezpieczeństwo użytkowników ruchu, wpłynęła na atrakcyjność i dostępność całego regionu. Zadanie zostało zrealizowane przy unijnym dofinansowaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Zakres robót

  • przebudowę i budowę skrzyżowań
  • budowę chodników, ciągów rowerowych i zatok autobusowych
  • budowę kanalizacji deszczowej
  • budowę przepustów drogowych
  • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
Wartość zadania
36 mln złotych
Dofinansowanie UE
24,6 mln złotych
Termin zakończenia robót
kwiecień 2022 rok
Wykonawca
Colas Polska

W latach 2018 – 2022 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zrealizował w powiatach średzkim i wrzesińskim zadania o łącznej wartości blisko 50 mln złotych.

Aktualnie w powiecie wrzesińskim WZDW realizuje kolejną inwestycję – rozbudowę DW 441 na odcinku Miłosław-Borzykowo o łącznej długości 13 kilometrów.

  • I i II etap: Miłosław – Mikuszewo na terenie gminy Miłosław
  • III etap: Mikuszewo – Borzykowo na terenie gminy Kołaczkowo
Wartość kontraktu
niemal 75 mln złotych
Termin realizacji
czerwiec 2023 rok
Spotkanie podsumowujące Spotkanie podsumowujące Spotkanie podsumowujące
Spotkanie podsumowujące Spotkanie podsumowujące Spotkanie podsumowujące Spotkanie podsumowujące

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?