ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

inne

zdjęcie grupowe

W dniach 18-20 maja, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu gościł przedstawicieli zarządów z całego kraju. Konwent Dyrektorów ZDW to forum dyskusji, wymiany doświadczeń i wypracowania wspólnych stanowisk w sprawach związanych z zadaniami na drogach wojewódzkich.

Spotkanie w formie otwartego panelu dyskusji, pozwoliło na wymianę spostrzeżeń i doświadczeń w odniesieniu do aktualnej sytuacji na rynku infrastruktury drogowej. Wiodącym tematem była aktualna sytuacja gospodarcza i jej wpływ na branżę. Drogowcy wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi roszczeń wykonawców, wysokich ofert w przetargach i drogich materiałów budowlanych. Dyskutowali również m.in. o realizacji inwestycji z unijnym dofinansowanie czy kaskadowym przekazywaniu dróg.

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?