ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

trasa pomiędzy DW 260, a DK 15

Tak prezentuje się trasa pomiędzy DW 260, a DK 15, która planowo zgodnie z kontraktem ma być gotowa pod koniec roku.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?