ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

inne

Gospodarska wizyta w Szamotułach

We wtorek 10 maja Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedzili Gostyń. Głównym celem było spotkanie informacyjne i wizyta na placu budowy obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434.

Podczas spotkania zorganizowanego przez Starostę Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego Marszałek i Wicemarszałek, a także radni powiatu, miasta Gostyń i gminy Piaski, zapoznali się z bieżącymi informacjami na temat trwającej budowy obwodnicy. Piotr Górka, kierownik budowy z firmy STRABAG (głównego wykonawcy) przedstawił aktualne zaawansowanie robót i plany na najbliższe miesiące. Zarówno on, jak i przedstawiciele Zarządu Województwa, odpowiadał również na liczne pytania radnych. Po spotkaniu samorządowcy odwiedzili plac budowy, by przyjrzeć się postępom prac.

- Oto konkretny przebieg obwodnicy Gostynia. Czekaliśmy na ten moment dość długo, ale w końcu jesteśmy na etapie konkretnych prac budowlanych i widzimy już pierwsze efekty – mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. - Z punktu widzenia województwa obwodnica Gostynia – wspólnie z obwodnicą Wronek i Obornik – była traktowana jako pierwszoplanowe zadanie obwodnicowe do wykonania. Inwestycja ta jest szczególnie ważna dla mieszkańców Gostynia, bo widzimy ogromne natężenie ruchu ciężarowego w mieście. Cieszy również to, że naszym śladem poszła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, decydując się na budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 12. Za jakiś czas te dwie obwodnice zostaną spięte w jeden węzeł, co znacząco odciąży ruch tranzytowy. Właśnie o takie kompleksowe rozwiązania w przestrzeni Wielkopolski nam chodzi – dodał Marszałek.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przypomniał z kolei, że budowa obwodnicy Gostynia to obecnie największa inwestycja drogowa realizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. – Jej wartość wynosi bez mała 140 milionów złotych, z czego ponad 100 milionów pochodzi z dofinansowania unijnego w ramach środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostających w dyspozycji Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a reszta to wysiłek budżetu województwa – podkreślał Wicemarszałek. I zaznaczył, że obwodnica Gostynia wpisuje się w większe, realizowane przez lata przedsięwzięcie jakim jest rozbudowa drogi nr 434 od Poznania, przez Śrem, po Rawicz.

Obwodnicy Gostynia będzie miała długość 8,4 km (wraz z drogą łączącą nowy przebieg z istniejącym układem drogowym o długości 1,8 km). Jej początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4939P Gostyń – Krajewice, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4954P Gostyń – Smogorzewo.

Podstawowym celem budowy jest wyprowadzenie ruchu samochodowego (zwłaszcza tranzytowego) ze zwartej zabudowy miasta i likwidacja tzw. wąskiego gardła w układzie komunikacyjnym województwa. Inwestycja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, poprawy komfortu życia mieszkańców Gostynia oraz rozwoju komunikacyjnego i inwestycyjnego regionu.

Zadanie jest realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstaje w dwóch systemach: główny odcinek obwodnicy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
a odcinek drogi włączający obwodnicę do istniejącego układu komunikacyjnego – w systemie „buduj”. W pierwszym przypadku wykonawca najpierw musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje (w tym decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji ZRID, którą otrzymał w styczniu 2022 r.), a dopiero potem przystąpić do budowy. Natomiast „droga łącząca” została wybudowana w 2019 r.

Generalnym wykonawcą realizowanej inwestycji jest STRABAG. Aktualnie prowadzone są prace przy przebudowie kolizji z sieciami teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi
i elektroenergetycznymi. Na przełomie maja i czerwca planowana jest przebudowa kolidującej linii wysokiego napięcia (110kV).

Trwają również roboty ziemne: humusowanie skarp wykopów, budowa nasypów drogowych
i budowa przepustów. Niebawem rozpocznie się układanie pierwszych warstw konstrukcyjnych. Nad Rowem Bodzewskim trwają prace przy budowie mostu i przygotowania do budowy wiaduktu nad drogą krajową nr 12.

Pierwsze roboty bitumiczne zaplanowano na drugą połowę czerwca. W miesiącach letnich planowane jest wykonanie objazdu DK12 na węźle Piaski (z wykorzystaniem nowo budowanych łącznic relacji wschód – zachód) i poprowadzenie ruchu samochodowego po śladzie nowej drogi.

Całkowita wartość: 137,1 mln zł, w tym 107,9 mln zł udział UE.

Termin realizacji drogi łączącej: 2018-2019 r.

Termin uzyskania decyzji ZRID dla ciągu głównego: styczeń 2022 r.

Termin rozpoczęcia budowy ciągu głównego: luty 2022 r.

Termin zakończenia inwestycji: sierpień 2023 r.

Wykonawca robót budowlanych: STRABAG sp. z o.o.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę:

 • nowego fragmentu drogi o długości 8,4 km
 • nowego mostu na rzece Stara Kania w gminie Piaski
 • wiaduktu nad linią kolejową PKP
 • obiektu nad Rowem Bodzewskim
 • dwupoziomowego, bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12
 • ścieżek pieszo-rowerowych
 • chodników
 • zatok autobusowych
 • elementów bezpieczeństwa ruchu
 • kanalizacji deszczowej.

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi: G
 • kategoria ruchu: KR 5
 • nośność drogi: 115 kN
 • nośność obiektów mostowych: klasa A (do 50 ton)
 • szerokość jezdni: 7 m
 • szerokość chodnika: 2 m
 • szerokość ścieżki pieszo-rowerowej: 2,5 m.
Marszałkowie Województwa na budowie obwodnicy GostyniaMarszałkowie Województwa na budowie obwodnicy GostyniaMarszałkowie Województwa na budowie obwodnicy GostyniaMarszałkowie Województwa na budowie obwodnicy GostyniaMarszałkowie Województwa na budowie obwodnicy GostyniaMarszałkowie Województwa na budowie obwodnicy GostyniaMarszałkowie Województwa na budowie obwodnicy GostyniaMarszałkowie Województwa na budowie obwodnicy GostyniaMarszałkowie Województwa na budowie obwodnicy GostyniaMarszałkowie Województwa na budowie obwodnicy Gostynia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?