ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

inne

Ogólnopolska konferencja drogowa w Poznaniu

26 kwietnia – w Dniu Drogowca i Transportowca – w Poznaniu miała miejsce merytoryczna uczta dla drogowców, czyli ogólnopolska konferencja „Wyzwania i nowe standardy zarządzania drogami dla samorządów”. Wydarzenie było odpowiedzią na innowacyjny rozwój i wyzwania w branży drogowej. Spotkali się tu przedstawiciele samorządów, instytucji państwowych i przedsiębiorstw – inwestorzy, projektanci i wykonawcy z całego kraju.

Konferencję organizowała redakcja branżowego pisma „Drogi Gminne i Powiatowe”, które świętuje 10-lecie na rynku wydawniczym. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu objął to wydarzenie patronatem. Dyrektor WZDW Paweł Katarzyński zaprezentował temat kaskadowego przekazywania dróg – trudności i wątpliwości w tym zakresie oraz kolejnych projektów zmian ustawy. Wskazał również możliwość rozwiązania w postaci rezygnacji z odgórnego schematu przekazywania dróg na rzecz indywidualnego, eksperckiego rozpatrywania każdego przypadku.

Program wydarzenia skupił się wokół pięciu bloków tematycznych:

  • Planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych 2022
  • Innowacyjne nawierzchnie i technologie
  • Przegląd nowoczesnych maszyn i urządzeń drogowych
  • Energooszczędne oświetlenie
  • Wiodące inwestycje drogowe, które warto znać.

W gronie prelegentów pojawili się specjaliści m.in. z Najwyższej Izby Kontroli, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Polskiego Stowarzyszenia Wytwórców i Producentów Asfaltu, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego i branżowych liderów rynku.

Ogólnopolska konferencja drogowa w Poznaniu Ogólnopolska konferencja drogowa w Poznaniu Ogólnopolska konferencja drogowa w Poznaniu
Ogólnopolska konferencja drogowa w Poznaniu Ogólnopolska konferencja drogowa w Poznaniu Ogólnopolska konferencja drogowa w Poznaniu

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?