ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

inne

Gospodarska wizyta w Szamotułach

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, w piątek 8 kwietnia odwiedził Szamotuły. Wspólnie z Beatą Hanyżak, Starostą Szamotulskim i Włodzimierzem Kaczmarkiem, Burmistrzem Szamotuł, omówił i wizytował zrealizowane oraz trwające inwestycje na drogach wojewódzkich.

Cieszę się, że dzięki dobrej współpracy samorządowej udaje się sprawnie realizować inwestycje w powiecie i gminie – mówił Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Pozytywne zmiany widać już na wjeździe do Szamotuł, dzięki remontowi ulicy Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184. Będziemy przygotowywać się do trzeciego etapu tego remontu.

Samorządowcy wspomnieli również o budowie nowego przepustu w Szczepankowie i awaryjnej naprawie drogi nr 184 z powodu osiadań nasypu. Ponadto, Wojciech Jankowiak relacjonował zmierzającą ku końcowi budowę obwodnicy Wronek oraz przygotowania do budowy obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187.

Jeśli nic nie pokrzyżuje naszych planów, w 2024 roku będziemy mogli rozpocząć budowę tej drugiej – zapowiedział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Poniżej szczegółowe dane dotyczące inwestycji na drogach wojewódzkich.

Gospodarska wizyta w Szamotułach Gospodarska wizyta w Szamotułach Mapa

Inwestycje w powiecie szamotulskim

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w 2020 r. rozpoczął remont ulicy Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w Szamotułach. Pierwszy etap trwał od kwietnia do listopada 2020 r.

Długość odcinka:
1 km
Wartość zadania:
4,3 mln zł
Wykonawca robót:
STRABAG

W 2021 roku WZDW zrealizował II etap remontu ulicy Chrobrego.

Długość odcinka:
676 m
Wartość zadania:
2,5 mln złotych
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A w Szamotułach

Zakres prac obejmował między innymi:

 • wzmocnienie konstrukcji i wykonanie nowej nawierzchni jezdni
 • budowę chodników
 • budowę ścieżki pieszo-rowerowej
 • budowę zjazdów do posesji
 • poprawę odwodnienia
 • wykonanie oznakowania.

W planach pozostaje jeszcze do wykonania III etap remontu ul. Chrobrego na odcinku o długości 228 metrów od przejazdu kolejowego do skrzyżowania ul. Dworcowej, Jana Pawła II i Wojska Polskiego. Szacowany koszt (według kosztorysu z 2016 r.) to ok. 1,1 mln zł.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w 2022 roku na DW 184 realizuje również:

 • awaryjną naprawdę drogi wojewódzkiej nr 184 w Szamotułach – wzmacnianie podłoża celem likwidacji osiadań nasypu drogowego
  • Koszt: ponad 3 mln złotych
  • Termin zakończenia robót: sierpień br.
 • budowę nowego przepustu w Szczepankowie (gmina Ostroróg) 
  • Koszt: 1,4 mln złotych
  • Termin zakończenia robót: wrzesień br.

Budowa obwodnicy Szamotuł

Trwają przygotowania do budowy obwodnicy Szamotuł. W tym celu w 2018 i 2019 r. zawarto umowy na opracowanie dwóch projektów koncepcyjnych: w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 Wronki – Ostroróg – Szamotuły – S 11 (węzeł Napachanie) i w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy – Szamotuły – Oborniki – Murowana Goślina. Natomiast w grudniu 2021 r. Województwo Wielkopolskie uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość zadania:
99,2 mln zł
Uzyskane dofinansowanie:
49,6 mln zł
Długość odcinka:
ok. 10 km
Lata realizacji:
2024-2026
Kalendarium:
 • Sierpień 2018 r. – podpisanie umowy na opracowanie koncepcji projektowej dla DW 184 wraz
  z uzyskaniem decyzji środowiskowej
 • Wrzesień 2019 r. – podpisanie umowy na opracowanie koncepcji projektowej dla DW 187 wraz
  z uzyskaniem decyzji środowiskowej
 • Lipiec 2021 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej dla DW 187
 • Listopad 2021 r. – zakończenie opracowania koncepcyjnego dla DW 187
 • Marzec 2022 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej dla DW 184.

Podstawowe wytyczne do projektów koncepcyjnych to m.in.:

klasa drogi:
G
kategoria ruchu:
KR 5
nośność drogi:
115 kN
szerokość jezdni:
7 m

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?