ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Obwodnica Wronek

Filmowa i fotograficzna relacja z przebiegu inwestycji.

Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek
Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek
Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek
Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?