ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Wizytacja inwestycji w Rogalinku

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych etapów prac.

Wykonano ostatnie segmenty ustroju nośnego mostu co oznacza, że obiekt z obu brzegów rzeki został połączony. Rozpoczęto także sprężanie konstrukcji. Trwa montaż dylatacji, wykonywanie kap chodnikowych i odwodnienia na zakończonych już dwóch przęsłach od strony Rogalinka. Po sprężeniu konstrukcji na pozostałych trzech przęsłach rozpoczną się prace wykończeniowe - wykonywanie izolacji, kap chodnikowych, odwodnienia, nawierzchni, barier i balustrad.

– Cieszę się, że inwestycja przebiega zgodnie z planem. To duże zadanie, duża odpowiedzialność – mówił Wojciech Jankowiak, któremu towarzyszyli Paweł Katarzyński Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz Remigiusz Grodzicki Kierownik Budowy z firmy Skanska. Wizyta była również okazją do zobaczenia zakamarków nowego obiektu, w tym między innymi prętów kotwiących z podporą tymczasową, które niebawem zostaną zdemontowane.

Nowy most będzie stanowić przeprawę przez Wartę na trasie pomiędzy Mosiną a Kórnikiem. Zastąpi istniejący, stary obiekt, który zostanie rozebrany (po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowego). Budowa ma strategiczne znaczenie dla poprawy warunków ruchu i dalszego rozwoju aglomeracji poznańskiej. Poprawi zarówno komfort jazdy, jak i bezpieczeństwo.

Wartość zadania
blisko 62 mln złotych
Dofinansowanie UE
50,4 mln złotych
Termin realizacji
grudzień 2022 rok
Wizytacja inwestycji w Rogalinku Wizytacja inwestycji w Rogalinku Wizytacja inwestycji w Rogalinku
Wizytacja inwestycji w Rogalinku Wizytacja inwestycji w Rogalinku Wizytacja inwestycji w Rogalinku
Wizytacja inwestycji w Rogalinku Wizytacja inwestycji w Rogalinku Wizytacja inwestycji w Rogalinku
Wizytacja inwestycji w Rogalinku Wizytacja inwestycji w Rogalinku Wizytacja inwestycji w Rogalinku
Wizytacja inwestycji w Rogalinku Wizytacja inwestycji w Rogalinku Wizytacja inwestycji w Rogalinku

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?