ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

inne

warsztaty

Spotkania inżynierów, specjalistów z zarządów dróg wojewódzkich z całej Polski, to inicjatywa, która daje szansę na wymianę doświadczeń, poznanie różnych punktów widzenia i sposobów rozwiązywania problemów z którymi na co dzień zmaga się administracja drogowa.

Tegoroczną konferencję w formie otwartego panelu dyskusyjnego zorganizowano w Mikorzynie. Jej uczestnicy omówili problemy i doświadczenia związane z kształtowaniem środowiska w obrębie pasa drogowego, wynikające z interpretacji przepisów i decyzji Wód Polskich oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ważnym zagadnieniem były również tematy dotyczące okresowych pomiarów hałasu i wycinki drzew.

W tym roku uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele Zarządów Dróg Wojewódzkich z Gdańska, Olsztyna, Koszalina, Krakowa, Wrocławia, Rzeszowa, Kielc, Białegostoku, Bydgoszczy, Opola, Zielonej Góry, Łodzi, Warszawy i Poznania.

warsztaty warsztaty warsztaty
warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?