ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

DW 432 na odcinku Ruszkowo-Grzymysławice

Inwestycja została już zrealizowana na poziomie 93 procent.

Aktualnie wykonujemy/kończymy:

  • wyspy spowalniające
  • prace brukarskie, zjazdy
  • nasadzenia drzew
  • oznakowanie
  • humusowanie skarp

Planowany termin zakończenia wszystkich prac to kwiecień.

Inwestycja pochłonie ponad 36 mln złotych, w tym unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wynosi blisko 24,6 mln złotych.

DW 432 na odcinku Ruszkowo-Grzymysławice

DW 432 na odcinku Ruszkowo-Grzymysławice

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?