ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

postęp prac

Budowa obwodnicy Wronek

Zaawansowanie inwestycji wynosi już ponad 80 procent.

Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek Budowa obwodnicy Wronek

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?