ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

rozpoczęcie prac

dokumenty

Dziś w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oficjalnie przekazaliśmy plac i dzienniki budowy wykonawcy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Już 10 lutego spółka STRABAG rozpocznie roboty.

Przypomnijmy, że wyczekiwana obwodnica będzie miała długość 8,4 km (wraz z drogą łączącą ją z istniejącym układem komunikacyjnym o długości 1,8 km). Jej początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4939P Gostyń – Krajewice, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4954P Gostyń – Smogorzewo.

Zadanie jest realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstaje w dwóch systemach: główny odcinek obwodnicy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a odcinek drogi włączający obwodnicę do istniejącego układu komunikacyjnego – w systemie „buduj”. W pierwszym przypadku wykonawca najpierw musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje (w tym wyczekiwany ZRID), a dopiero potem przystąpić do budowy. Natomiast „droga łącząca” została wybudowana w 2019 r.

Całkowita wartość:
117,5 mln zł, w tym 85,2 mln zł udział UE
Termin zakończenia inwestycji:
2023 rok
Wykonawca robót budowlanych:
STRABAG sp. z o.o.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę:

  • nowego fragmentu drogi o długości 8,4 km
  • nowego mostu na rzece Stara Kania w gminie Piaski
  • wiaduktu nad linią kolejową PKP
  • obiektu nad Rowem Bodzewskim
  • dwupoziomowego, bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12
  • ścieżek pieszo-rowerowych
  • chodników
  • zatok autobusowych
  • elementów bezpieczeństwa ruchu
  • kanalizacji deszczowej.

podpisanie dokumentów

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?