ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

inne

Ryszard Jagła

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ryszarda Jagły, wieloletniego pracownika Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Jego odejście oznacza niemożliwą do wypełniania pustkę w naszym gronie.

Ryszard Jagła w strukturach drogowych pracował od 1957 roku, w latach 1999-2015 był Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie. Swoją wiedzą, doświadczeniem i otwartością na ludzi wniósł duży wkład w rozwój sieci drogowej w Wielkopolsce. Osobiście inicjował i nadzorował wiele robót.

Za swoją służbę był wielokrotnie doceniany i nagradzany. Otrzymał: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą i Srebrną Odznakę Przodujący Drogowiec, Medal 30-lecia PL, Złotą Odznakę Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych, a także w 2016 roku Złotą Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Był świetnym nauczycielem kolejnych pokoleń drogowców, dobrym kolegą i po prostu – dobrym człowiekiem. Odszedł w wieku 81 lat.

Ryszard Jagła - zestaw ujęć

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?