Zamknięcie mostu w miejscowości Tarnowo Pałuckie

W związku z realizacją zadania pod nazwą “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 – przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie w km 3+783” na dzień 04.06.2019 zaplanowano wyłączenie z ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 251. Wyznaczono stosowny objazd przez miejscowość Wapno. Zgodnie z umową Wykonawca ma zakończyć roboty budowlane do dnia 30.09.2019. W ramach Czytaj więcej o Zamknięcie mostu w miejscowości Tarnowo Pałuckie

Rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w Babiaku

Pod koniec maja rozpoczął się pierwszy etap przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 263 w Babiaku w powiecie kolskim. Zakres robót na długości 680 metrów obejmuje m.in. korektę geometrii skrzyżowań, wymianę nawierzchni, przebudowę istniejących chodników i budowę nowych, budowę: ścieżki rowerowej, zjazdów, elementów odwodnienia oraz montaż barier ochronnych. Wartość inwestycji wynosi 1,9 mln zł. Wykonawcą jest Czytaj więcej o Rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w Babiaku

Utrudnienia w komunikacji ulicami miasta Gniezna

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pragnie poinformować, że w okresie od 3.06.2019 r. mogą wystąpić utrudnienia w komunikacji ulicami miasta Gniezna w związku z planowaną realizacją remontów cząstkowych nawierzchni w ciągu DW 260 Gniezno–Wólka. Utrudnienia potrwają kilka dni. W pierwszej kolejności planowany jest remont na odc. ul. Sobieskiego, Lecha , Kościuszki i na wiadukcie Czytaj więcej o Utrudnienia w komunikacji ulicami miasta Gniezna

Postępy przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 123 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

Od marca trwa rozbudowa dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 123 o łącznej długości 17,5 km: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 174 w Hucie Szklanej do końca obszaru zabudowanego w Kuźnicy Żelichowskiej oraz od Kuźnicy do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, na obu odcinkach Czytaj więcej o Postępy przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 123 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

Prom w Chojnie po remoncie znów kursuje

W połowie maja zakończył się remont promu pływającego przez Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 145 w Chojnie (w powiecie szamotulskim). Zakres trwających 1,5 miesiąca robót objął m.in. czyszczenie, konserwację i malowanie powierzchni zewnętrznych kadłuba, czyszczenie ognisk korozji, wymianę uszkodzonych elementów drewnianego pokrycia pokładu, naprawę klapy wjazdowej i klap naporowych. Odbiór techniczny został przeprowadzony przy Czytaj więcej o Prom w Chojnie po remoncie znów kursuje