Zmiana numeru rachunku

Uwaga! Zmiana numeru rachunku. Od kwietnia 2019 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku na który należy dokonywać opłat rocznych za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Aktualny numer rachunku to: PKO Bank Polski SA 19 1020 4027 0000 1102 1520 5468.

Przebudowa ulicy Poznańskiej w Babiaku (DW 263)

Nową nawierzchnię ułożono na długości blisko 700 metrów. Zadanie objęło również: przebudowę chodników po lewej stronie, wykonanie chodnika ze ścieżką rowerową po stronie prawej, remont zjazdów, regulację odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycja kosztowała blisko 2 miliony złotych. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Toruńska w Kole.

Nowy chodnik w Pietrzykowie (Gmina Pyzdry)

Zakończono budowę chodnika wraz z kanalizacją. Inwestycja bez wątpienia przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku Słupca-Pyzdry. Zadanie wyniosło blisko milion złotych, w tym finansowy wkład Gminy Pyzdry to 50 tysięcy zł. Wykonawcą inwestycji była firma “Golliat II”, Branno.

Trwa budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 308 Bonikowo-S5

W Gminie Kościan trwa realizacja zadania pod nazwą “Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Roboty budowlane rozpoczęły się w marcu tego roku. Zakres prac obejmuje: budowę nowego odcinka drogi o długości blisko 800 metrów, budowę ronda, ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem Czytaj więcej o Trwa budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 308 Bonikowo-S5

Przebudowa chodnika w Niechanowie

Chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 260 na odcinku od ulicy Polnej do Ogrodowej jest już gotowy. Nową nawierzchnię wyłożono na długości 300 metrów. Wykonano również zjazdy. Wartość zadania to ponad 277 tysięcy złotych. Wykonawcą inwestycji była firma Bub-Mix, Argucowo.