Podpisanie Listu Intencyjnego na budowę V etapu obwodnicy Wągrowca

Podpisanie Listu Intencyjnego przez Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Jarosława Berendta Burmistrza Wągrowca, Tomasza Kranca Starostę Powiatu Wągrowieckiego, Przemysława Majchrzaka Wójta Gminy Wągrowiec i Michała Piechockiego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, to pierwszy krok do podjęcia wspólnych działań przy budowie V etapu obwodnicy Wągrowca. Połączenie sił w oparciu o List Intencyjny będzie sprzyjało Czytaj więcej o Podpisanie Listu Intencyjnego na budowę V etapu obwodnicy Wągrowca

Sytuacja na al. Wojska Polskiego w Pile

Informujemy, że powstałe zastoisko wodne na al. Wojska Polskiego w Pile, w obrębie przejścia dla pieszych przy Rondzie PCK, w żaden sposób nie jest związane z prowadzonymi pracami przy remoncie alei na drodze wojewódzkiej nr 179. Zastoisko powstało prawdopodobnie z częściowego zamulenia przykanalika kanalizacji deszczowej. Dziś zostało wysłane zlecenie do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Czytaj więcej o Sytuacja na al. Wojska Polskiego w Pile

Wyróżnienie dla Pawła Katarzyńskiego Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Paweł Katarzyński otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Drogownictwa”, przyznawaną przez Ministerstwo Infrastruktury. Ponadto Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył Pawłowi Katarzyńskiemu list gratulacyjny, podpisany przez Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego, za 30 lat pracy zawodowej, w tym 20 lat pracy w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 od Huty Szklanej, aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 22

Prace prowadzone są na odcinku ponad 17 kilometrów. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje poszerzenie drogi do siedmiu metrów w terenie zabudowanym, do sześciu poza terenem zabudowanym, poszerzenie poboczy do dwóch metrów, budowę 650 metrów chodnika w Kuźnicy Żelichowskiej i ponad 130 metrów poza tą miejscowością. Inwestycja zakłada również przebudowę sześciu skrzyżowań i budowę czterech zatok autobusowych. Czytaj więcej o Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 od Huty Szklanej, aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 22