Wyróżnienie dla Pawła Katarzyńskiego Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Paweł Katarzyński otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Drogownictwa”, przyznawaną przez Ministerstwo Infrastruktury. Ponadto Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył Pawłowi Katarzyńskiemu list gratulacyjny, podpisany przez Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego, za 30 lat pracy zawodowej, w tym 20 lat pracy w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 od Huty Szklanej, aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 22

Prace prowadzone są na odcinku ponad 17 kilometrów. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje poszerzenie drogi do siedmiu metrów w terenie zabudowanym, do sześciu poza terenem zabudowanym, poszerzenie poboczy do dwóch metrów, budowę 650 metrów chodnika w Kuźnicy Żelichowskiej i ponad 130 metrów poza tą miejscowością. Inwestycja zakłada również przebudowę sześciu skrzyżowań i budowę czterech zatok autobusowych. Czytaj więcej o Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 od Huty Szklanej, aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 22

Trwa rozbiórka mostu i budowa przepustu w Tarnowie Pałuckim

Nowy przepust będzie posiadał klasę obciążenia “A” tj. 50 ton. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Termin nie jest zagrożony. Zgodnie z umową całość robót budowlanych ma się zakończyć do 30 września. Wartość kontraktu to ponad 1,6 mln zł.

Zakończyły się prace na drodze nr 180 pomiędzy Trzcianką i Wrzącą

Zakończył się remont nawierzchni jezdni na odcinku drogi wojewódzkiej nr 180 o długości 3,5 km pomiędzy Trzcianką i Wrzącą w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Zakres robót obejmował m.in. miejscowe wyrównanie jezdni, ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni, uzupełnienie poboczy, wykonanie oznakowania. Wartość inwestycji wyniosła 2,7 mln zł. Wykonawcą był COLAS Polska sp. z o.o.