ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

W dniu 12 grudnia 2023 r. Województwo Wielkopolskie podpisało umowę z Ministrem Infrastruktury na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej" ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączna wartość zadania
15 440 104,95 zł
Łączna kwota dofinansowania
7 720 052,47 zł
Łączny wkład własny
7 720 052,48 zł

Budowa ścieżki na odc. Oborniki – Żerniki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego na tym odcinku. Stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury dla niechronionych uczestników ruchu poprzez połączenie z istniejącym chodnikiem z dopuszczonym ruchem rowerowym, ścieżka będzie tworzyć funkcjonalny ciąg od centrum m. Oborniki do granicy powiatów obornickiego i poznańskiego.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?