Mapa dróg wojewódzkich

Obsługa mapy:
– kliknięcie na warstwę danych oznaczoną szarym kolorem wyświetla warstwę na mapie, ponowne kliknięcie ją wyłącza.
– jeśli legenda lub lista warstw przesłaniają widok mapy można je ukryć poprzez naciśnięcie przycisku Legenda/Warstwy.
– kliknięcie przycisku z numerem drogi w liście Legenda i podświetla wybraną drogę oraz rozwija metrykę z dodatkowymi danymi o drodze.

W związku z trwającą aktualizacją ewidencji dróg mogą zaistnieć rozbieżności pomiędzy mapą, a wykazem dróg wojewódzkich.
Informacji udziela Wydział Uzgodnień i Ewidencji Dróg, tel. 61 22 58 125