Zamówienie publiczne: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonów Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim i Złotowie: obszar nr 1 i obszar nr 2

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-11
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-09-28 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-09-11 08:21:20
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-22 07:20:06 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek