Zamówienie publiczne: Wykonanie usługi związanej z usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, wysepek, ścieków oraz krawężników na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-14
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2019-03-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2019-03-14 11:17:09
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-16 12:40:49 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek