Zamówienie publiczne: Wykonanie usług związanych z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów osobowych i dostawczych należących do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-12-23
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2015-12-31 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Michałowska
Data publikacji: 2015-12-23 10:20:52
Ostatnia zmiana w dniu 2016-01-26 14:07:42 (aktualizacja) przez Agnieszka Michałowska