Zamówienie publiczne: Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych znajdujących się w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez WZDW w Poznaniu dla RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-11
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-19 13:15:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-04-11 09:41:48
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-24 13:59:04 (aktualizacja) przez Renata Stempniak