Zamówienie publiczne: Usługi związane z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów ciężarowych marki Mercedes – Benz Unimog U-300 Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w 2018 r.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-09 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-03-12 08:53:40
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-27 11:27:47 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek