Zamówienie publiczne: Usługi związane z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów ciężarowych marki Mercedes – Benz Unimog U-300 Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w 2017r.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-04-03
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-04-11 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-04-03 08:43:41
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-24 13:55:40 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek