Zamówienie publiczne: Usługi związane z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów ciężarowych marki Mercedes – Benz Unimog U-300 Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w 2016r.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-01-13
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-01-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-01-13 13:51:55
Ostatnia zmiana w dniu 2016-01-25 13:08:51 (aktualizacja) przez Renata Stempniak