Zamówienie publiczne: Usługi transportowe zestawami samochodowymi o minimalnej ładowności 14 Mg z bocznym wyładunkiem na terenie działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-05
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2016-02-15 07:45:00

Opis zamówienia

Usługi transportowe zestawami samochodowymi o minimalnej ładowności 14 Mg z bocznym wyładunkiem na terenie działania RDW w Ostrowie Wlkp. Kod CPV zamówienia: 60180000-3 Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Sylwia Kaźmierczak
Data publikacji: 2016-02-05 15:00:45
Ostatnia zmiana w dniu 2016-02-29 14:24:57 (aktualizacja) przez Sylwia Kaźmierczak