Zamówienie publiczne: Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 185 w m. Obrzycko – etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-06 12:00:00

Opis zamówienia

Zestawienie ofert

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-03-01 12:51:07
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-10 10:37:09 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska