Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 182 Izdebno – Kłodzisko km 23+550,00 do 28+050,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-23
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-25 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-03-23 14:48:11
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-09 12:40:18 (aktualizacja) przez Renata Stempniak