Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin-Tuliszków w miejscowościach: Wronów, Rychwał, Wola Rychwalska, Nowy Świat i Tuliszków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-08-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-08-30 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2019-08-14 13:40:34
Ostatnia zmiana w dniu 2019-10-02 12:49:42 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak