Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Kołaczkowo – Borzykowo w km 13+300 – 13+900

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-17
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-08-04 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-08-10 20:59:04
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-25 14:12:25 (aktualizacja) przez Renata Stempniak