Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 na odc. Tomice – Gizałki

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-08-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-08-31 10:00:00

Opis zamówienia

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 na odc. Tomice – Gizałki

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2015-08-14 07:33:12
Ostatnia zmiana w dniu 2015-09-16 11:04:29 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek