Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 308 odc. Bonikowo-Kiełczewo od km 43+850 do km 45+278, oraz na odc. Kiełczewo-DK5 Kiełczewo od km 45+897 do km 46+480

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-09-09
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-09-24 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2015-09-09 11:36:49
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-20 13:54:24 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek