Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 303 Świebodzin-Babimost-Powodowo na odc. Babimost/granica województwa/-Grójec Wielki-Chobienice w km 26+478-28+448 oraz w km 28+837 – 30+345

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-09-06 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-08-01 09:48:34
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-17 10:10:45 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek