Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 302 Brudzewo-Zbąszyń-Nowy Tomyśl na odcinku Jastrzębsko Stare-Sękowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-21
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-26 12:30:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-03-21 13:54:17
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-17 12:04:27 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska